vssza a nyitólapra
Kostyu - Kvochák
előző oldal
következő oldal

Kostyu, Frank K4/b:76
Koszorus Ferenc B4/a:8-9 K4/b:71
Koszta Márton KÉZ2:34-34v K5:1-59v K5/a:1-61 U4:4
Koszta Márton esete (Sziklay Andor) B 30528
Kosztarab Mihály K4/b:72
Kosztka Ágoston K4/b:75
Kosztolányi Ágoston +K4:9
Kosztolányi Andor K4/b:73-74
Kosztolányi Dezső +K4:10-17
Kosztolányi Móric +K4:18
Kótai Zoltán K4/b:77
Kotányi Lajos K4/b:78
Kovach B. Ferenc K6:11
Kovach, Brian K6:1
Kovach, Charles K6:2
Kovach, Edith K6:3
Kovach, Eugene G. K6:9
Kovach, Francis K6:1, 10
Kovach György K6:12-14
Kovach, Helen K6:1
Kovach, Jack K6:1
Kovach, Jo Anne K6:1
Kovach, June K6:15
Kovach, Ladis Daniel K6:1, 16
Kovach, Madeline K6:1
Kovach, Michael G. K6:1
Kovach Nóra K6:17-21
Kovach, Robert K6:1
Kovachy M. Andrew K6:22
Kovachy M. Gyula K6:27-28
Kovachy M. István K6:29-31
Kovachy, M. Mary K6:32
Kovachy Miklós Gy. K6:23-26
Kovács Kovach Kowatch Kováts nevű egyetemi tanárok K6:1-1v
Kovács A. Imre K6:42
Kovács Albert K6:33
Kovács Andor K6:35
Kovács Aranka K6:1
Kovács Árpád K6:37
Kovács Athanáz K6:38
Kovács Béla K6:40-40v +K4:19-22
Kovács, Bernice K6:1
Kovács Betty K6:1
Kovács Bodonsky Sándor K6:39
Kovács D. Mihály K6:41
Kovács, Dorothy S. K6:1
Kovács, Elmer C. K6:1
Kovács Endre K6:43
Kovács, Ernie K6:44-67 KÉZ2:35
Kovács Ernő K6:7-8
Kovács Ervin K6:1
Kovács Ferenc K6:68-70
Kovács (B. Kovács) Fréda K6/a:1-2
Kovács, Frederick K6/a:3
Kovács Gábor K6:1
Kovács György K6:12-14
Kovács Gusztáv K6/a:54 R1/d:55 U4:54
Kovács Gyula K6/a:32-35
Kovács Imre K6/a:4-21 V1:37
   Facts about Hungary (New York, 1958) A 8152
Kovács István H6:54 K6:73-76 K6/a:22-25, 52-53, 55-67 SZ1:33
Kovács Iván K6:1
Kovács J. Ferenc SZ2/a:19
Kovács János K6:77 K6/a:27-29
Kovács Jenő K6:71-72v K6/a:26
Kovács, Joseph K6:1
Kovács József K6:78 K6/a:30-31 +K4:23
Kovács József +K4:23
Kovács Lajos K6/a:36
Kovács László K6/a:37 M1/b:48
Kovács, Lee K. K6:1
Kovács, Liberty K6:1
Kovács, Louis K6:1
Kovács, Malcolm K6:1
Kovács Margit K6/a:46
Kovács, Mark A. K6:1
Kovács Márton K6/a:38-45 V.Ö.5:7
Kovács Miklós K6/a:47
Kovács Pál K6/a:49
Kovács Richard K6/a:50
Kovács Robert K6:1
Kovács Sándor K6:36 K6/a:51
Kovács, Steven K6:1
Kovács, William K6:1
Kovácsi Kálmán K6/a:68
Kovai Lőrinc +K4:24-25
Kovalchik, Joseph K4/b:79
Kovarcz Emil +K4:27,28
Kováry, Tom K6:1
Kovásznay, Leslie K4/b:80 K6:1
Kovatch, Joseph K6:1
Kováts, Daniel K6:1
Kováts Gábor K6:1
Kováts Kálmán K6:79-82
Kováts Mihály (huszárezredes) B1/a:9 B6:79 CS2/b:61 H6/a:7 KÉZ2:36-36v KOV I-X. N2/b:75 R1/e:20, 47    V.Ö.3:40-42 W1:27
   emléke KOV VIII:1-48
   és a Pulaski Légió KOV IV:1-87
   feldolgozások KOV V:1-77 KOV VII:1-44 KOV IX:1-37 KOV X:1-36
   források KOV I:1-92
   kéziratok KOV II:4-77
Kovi, Paul C. K4/b:81-88 M1/c:4 M2:34-38
Kovrig Béla K4/b:89
Kozáry, Myron K4/c:1
Kozlay, Charles K4/c:6
Kozlay Jenő (Eugene) K4/c:2-5 KÉZ2:37 U4:1
Kozlay, Percival K4/c:7
Kozma Andor +K4:29
Kozma Arthur K4/c:8
Kozma Dezső K4/c:9-11
Kozma György K4/c:12-22
Kozma Lajos K4/c:23
Kozma Mihály K4/c:24
Kozma Tibor K4/c:25
Kőhegyi Lajos K4/c:28
Kölcsey Ferenc +K4:30-33v
Köleserius, Sámuel KÉZ2:38
Köller Endre K4/c:29-30
költészet (amerikai magyar) l. írók-költők, magyar irodalom, magyar költészet, műfordítások
költészet magyar vonatkozású, amerikai (angolul) KOS XXI:45-94
költőink angolul KÖLT 1-4/a
költők, írók K4/d:1-38
költők, írók Amerikáról A2:26 B/Bibliogr. 2. CS2/a:51-58
Könczey Elemér K4/c:31
Kőnig Rózsi K4/c:32
Kőnig Sámuel K4/c:33
Könnyű Ernő K4/c:34-37 K7:1-2
Könnyű László K4/c:38-45 K7:2 KOS IV:49
   105 év Tamásiban (St. Louis, 1980) B 40784
   Az amerikai magyar irodalom története szemelvényekkel (New York, 1961) B 39993
   Egy költő visszanéz. Önéletrajz. (St. Louis, 1977) B 40782
   Tamási monográfiája (St. Louis, 1979) B 40783
   Xántus János geográfus Amerikában (St. Louis, 1975) B 40781

könyvtárak K4/c:46 S2/d:2-9 +K4:34-34v l. még Magyar Tájékoztató Könyvtár
Köpeczi Béla +K4:35 +R1:47-49
Köpeczi, Bertram B. K7/a:31
Köpeczi, Joseph L. K7/a:32
Köpeczi László K7/a:33
Körmendi, Andre K4/c:48
Körmendi, Elizabeth K4/c:59
Körmendi, Eugene K4/c:54-58
Körmendi Ferenc K4/c:49-53v KÉZ2:39 M1/b:73 +H2:74
Körmendi Jenő K4/c:60
Körmendi Lajos K4/c:61
Kőrösi Csoma Sándor +K4:36-46
Körösy József K7:3
Körösy Kornél K7:4
Körösy Sámuel K7:5
Kőszeghy Violetta +WXYZ:60
Kőszegi Teréz K7:6-7
Köteles Béla K7:8-9
Kővágó József K7:10-14
Kövér Sándor K7:15
Köves Izsó K7:16
Köves Tibor K3/f:59-62
Kövesy Mihály K7:17
Kövi C. Pál K4/b:81-88 K7:18 M1/c:4 M2:34-38
közéleti személyiségek (lelőhelyeik a mutatónk betűrendjébe sorolt nevek után)
Közi-Horváth József H4/a:25 K7:19
„Közlöny” A2/b:11
Kraitsir, Julius F. K7:48
Kraitsir Károly KÉZ2:40 K7:20-47 R1/d:10
Kramlik Bálint K7:49
Kraus Lili K7:50-57v P1:67
Krausz László K7:58-59
Kreisler, Jacques K7:60
Kreith Irén K7:61
Kresz Géza K7:62-62v
Kretzoi Sarolta (Miklósné) P3/a:23-32
Krill, Alexander K7:63
krími háború H6:38
Krisik, Alois K7:64
Kristoff Mihály K7:65
Kristoffy Johanna K7:66
Krón Gábriel K7:67
Kron, Julius K7:68
Kruchió Antal K7:69-71
Krúdy Gyula +K4:54-61
Krúdy Ödön +K4:55
Krupansky, Blanche E. K7:72
Krzyzanowski K7:75
Kuba H6:39-42 R1/d:45 R3:6 V.Ö.2:44 Z1/b:23-29 l. még Prágay János
Kubinyi Kálmán K7/a:1-1v
Kubinyi László K7/a:2-3
Kubinyi, Viktor K7/a:4-14
Kuczka Péter +K4:62-63
Kucserik Mária K7/a:15
Kuehnelt-Leddihn, Erik K8:35-38
Kuerti, Gustav K7/a:18
Kufstein +K4:65-75
Kuhn, Leslie K7/a:19
Kukla, Tarzicius K7/a:20-21
Kukorica többtermelés K7/a:22
Kukovecz Nana +K4:76
Kulpin Arthur K7/a:23-24v
„Kultúrharc” A2/b:11
Kun Andor G3:16-26 H4/a:7 K7/a:25-29v P2/c:10 +A1:77
Kun András +K4:77
Kun Árpád K7/a:30
Kun Béla +K4:78-80
Kun Bertram Béla K7/a:31
Kun, Joseph K7/a:32
Kun Lajos L2:25-26
Kun László K7/a:33-33v
Kuncz Aladár +K4:81
Kundtz R., Leo K7/a:37
Kundtz Tivadar K7/a:34-36
Kuné Gyula K8:1-2
   Egy szabadságharcos emlékiratai (Chicago, 1913) B 30515
Kunfi Zsigmond +K4:82
Kunos Jenő K8:3
Kunszery Gyula +K4:83-83v
Kunz Egon K8:4
Kupeczky János +K4:84-86
Kupferschmidt Menyhért S2/b:35
Kúr Csaba K8:5
Kúr Géza B4/a:18-20 H4:25 K8:6-8 M2:1-6
Kurjack (Kurják), Dennis K8:9-10
Kuruc nóták, költészet +K4:87-88v
Kurucz Árpád K8:11-11v
Kurucz János K8:12-14
Kutas Erzsébet K8:15
Kutasi Kovács Lajos B2/c:19-20 K3/g:41 K8:16-22 M1/c:40-41 N2:45 R3:51 SZ3/a:41
Kutassy Ferenc K8:23-28 KÉZ2:41
Kuthy Elemér K8:29
Kuthy Lajos K8:30 +K4:89-90
Kuthy Olga K8:31
Kuthy Zoltán K8:32-33 T4:3
Kuun Géza K8:34
Kükemezey Mihály K8:39-39v
külföldi magyar sajtó K8:40-41 l. még sajtó
különleges (híres) magyarok CS2/a:43-50
Kürthy Miklós K8:42 L1/a:60
Kürthy Zoltán K8:43-43v
Küry Klára +K4:91
Küzdő Victor K8:44
Kvassay Ferenc KÉZ2:42 K8:46
Kvochák István K8:45

vissza az oldal tetejére