vssza a nyitólapra
Lackawanna - Lülley
előző oldal
következő oldal

Lackawanna (N. Y.) L1:2-3
Laczkó Géza +L:1
Lada, Frank J. L1:4
Ladányi Dezső L1:5
Ladányi József L1:6
Ladányi Zsigmond L1:7-12
Laehne Hugóné L1:13
LaGuardia, Fiorello L1:14-17
Lajos Iván L1:18-21
Lajtha Ábel L1:22
Lakatos István +L:2
Lakatos Mihály L1:23
Laki Kálmán L1:24
Laky Zsigmond L1:25-27
Laluk Ferenc L1:28
Lancaster (Pennsylvania) H6:61-63
Lánchíd +L:3
Lánczos, Joseph L1:29
Landerer Lajos KOS VII:3 +L:4
Landgraf, Alice L1:30
Landi, Elissa L1:31
Landor, W. S. KOS VII:5-33
Láng Dezső L1:32
Lang, George E. M1/c:5
Láng György L1:37-44
Láng Jenő L1:33-36
Láng Pál L1:45-47
Láng, Richard L1:48
Lang, Robert W1/c:5
Langdale, Lady U4:11
Langer Ignác L1:49-51 S3/b:22 U4:44
Langer Móric L1:51-54
Láni Mátyás L1:55-56 L3/a:11
Lantos Ferenc L1:57
Lantos Tamás L1:58
Lányi Dezső L1:59-65
Lányi György L1:66-67
Lányi György Albert L1:68
Lányi, Joseph +L.5-6
Lányi Sarolta +L:7
Lányi Zsigmond L1:69
Lapusnyik Béla L1:70
László, V. magyar király KÉZ2:43
László Aladár L1/a:1
László, Alexander L1/a:2-3
László, Andreas L1/a:4-5v
László, Ernest M1/b:48
László Ernő L1/a:7-15
László Ervin L1/a:16-22
László, George L1/a:23
László István L1/a:24
László Károly +L:8
László Magda L1/a:25
László Miklós L1/a:26-27
László, Pablo L1/a:28-31
László Pál L1/a:32
László S. Tibor L1/a:33-35
Lászlóczky István L1/a:38
Lathrop, John Howland L1/a:41
latin-amerikai magyarság Eckh IV:2, 43
latin fordítások L1/a:42-45
Laurisin, Cornel L1/a:46
Laurisin Jenő L1/a:47
Laurisin Lajos L1/a:48
Lausche, Frank J. L1/a:49-52
Lautner, John L1/a:53-59
LaVey, Anton L1/a:59-69
The lawful revolution, Louis Kossuth and the Hungarians, 1848-1849. (Deák, István) C 17211
Lawrence, Emma L1/a:70
Lázár Andor L1/a:71
Lázár Ferenc L1/a:72
Lázár Miklós L1/a:73-75
Lázár, Nicholas L1/a:76
Lazarevics L1/a:77
Lazinus (Lászai) János +L3:1-58, 65
Lebick János L1/b:1-75 +P2/a:50
Lebstück Mária +L:9-11
Lederer, Charlotte L1/c:1-2
Lederer, Clara L1/c:3
Lee, Charles L1/c:4-5
Lee, Robert E. KOS X:9-10
Leechburg (Pennsylvania) L1/c:6
Leffler Andor L1/c:7-12
Lefkovits, Aaron M. L1/c:13
Lefkowitz, David L1/c:14
„legnagyobb” amerikai magyarok CS2/b:56-63 l. még amerikai magyarság
Lehel kürtje +L:12-13v
Lehoczky Béla T2:3
Lehoczky, Paul L1/c:16
Leidenfrost, Adolph L1/c:17
Leidesdorff R1/d:12
Lékai J. Lajos L1/c:19
Lékai János L1/c:18
Leland, Charles L1/c:20
Lelbach Irén +HAB1/a:71
Lemmi, Adriano KÉZ2:44
Lénárd Sándor L1/c:30-61 M1/b:73
Lenau, Nikolaus L1/c:21-23
Lendvai (Lehner) István +L:15
Lendvai Pál L1/c:25-26
Léner Jenő L1/c:27-28
Lengyel Alfonz C3:31 F2/b:23 L1/d:l-2
Lengyel, Cornel L1/d:3-5
Lengyel Emil L1/d:6-15 +H2:9
   The new deal in Europe. (New York - London, 1934) B 39998
Lengyel Ernő +L:16
Lengyel Ignác L1/d:16
Lengyel József L1/d:17-19 +L:17-19
Lengyel Lisa L1/d:20-22
Lengyel Menyhért L1/d:23-38
Lengyel, Michael L1/d:39
Lengyel Olga L1/d:40
lengyelek Amerikában L1/d:42-50
Lenkei Zsigmond L1/d:51
Lenkey János +L:20
Lényi Vince L1/d:52
Leszley Márta D3:4
Lesznai Anna L1/d:53-61
Lévai Balázs L1/d:62-65
Lévay József +L:21
Lévay Margit SZ1/a:8, 18-22, 26-45
Lewis (Lajos) Mihály L1/d:66-71
Leydenfrost Róbert L1/d:72
Leyendecker, Joseph L1/d:73
Libényi János +L:22
Liberty L2:1-4
Lichtenstein György L2:5
Lichtenstein Károly L2:6
Lichtenstein, Richard L2:7-9
Lichtenstein-Kövessy, Max L2:10
Ligeti Desiré L2:11
Ligonier (Pennsylvania) A1:52 K1/a:26 L2:12-19
Lincoln, Abraham LIN I-II., KÉZ2:45 S4:65-66 S4/a:25-34 S4/b:26
   Awards (díjak) M3/c:19, 29 V.Ö.3:29-33
   kutatás H2/b:30-50
   magyar kapcsolatai LIN II:59-61, 63-69 KOS XV:1-47
Lincoln magyar hősei (Vasváry Ödön) G. a. 4034
Lincoln, William T4:25-31
Lindner Péter L2:20
Linek István cikkei B1/b:22 B2:32 B6:75 C1/b:44, 46 CS2:70 G1/d:19 G3:35 H1:33 H1/b:11 H3/c:22 J3:28    K2/b:12 K3/d:44 L2:21-24 M2/b:49 M3/a:29 N4:21 P4:35-38 R1:11 R1/b:51 R3/e:1 T1/c:13 V2:1 W3:72 X4:46 +F:11
Linek Lajos L2:25-26
Lippóczy Miklós B4/a:5 L2:27 SZ2/b:14
Liptay László L2:28
Listius Anna Rozina +L:24
Listius László +L:23
Listowel, Judith L2:29-44
Liszt Ferenc KÉZ2:46 L2:45 +L1:1-40 +L2:1-60
Litkei-Fodor Andrea L2:46
Loebl, Louis L3:1-2
Loew N. Vilmos L3:3-9 +A2:42 +PET3/II:29, 34 +V:93-94
Loew Tóbiás L3:10
Lombard, Helen T1/g:33
London, Jack L3:14
„London kapitány” L3:11-13
Long, John C. KOS VII:44 KÉZ2:47
Longfellow magyar fordításai L3:15
Lónyay Károly L3:16-18
Lorain (Ohio) L3:19-22
„Lorain és Vidéke” A2/b:11
Lóránd Edith L3:23
Lóránd Sándor L3:24-25
Lóránt, Stefan L3:26-36 M1/c:2
Lórántffy Otthon (Akron) A1:52 L3:37-38
Lorántffy Zsuzsanna +L:26-26v
The lorgnette: or, studies of the town by an opera goer. (Timon, John) B 30511
Lorody (Eischl) Ede +L:27
Lorraine, Oscar L3/a:1
Lorre, Peter L3/a:2-8
Lorsy Ernő F1/b:18 L3/a:9
Los Angeles (California) L3/a:10-12
Losonczy Géza +L:28-28v
Lotz János L3/a:13-23
Louis Kossuth and the last revolutions in Hungary and Transylvania. (London, 1850) B 30503
St. Louis S2/e:21-40 U4:1
„St. Louis és Vidéke” A2/b:13 K1/b:2
Lovass, Leslie L3/a:24
Loveman, Any L3/a:25
Low, Sir Sidney L3/a:26
Loyalty League l. Konta Sándor
Lőcsei fehér asszony +L:29
Lökkös, Antal L3/a:28
Lőrik Béla: Amerika és oda vándorolt magyar népünk sorsa (Balassagyarmat, 1909) C. a. 495
Lőrincze Lajos L3/a:31
Lőte Lajosné Z1/b:12
Löw Lipót V.Ö.4:3
Löwenstein László L3/a:1-8
Löwinger Ernő L3/a:33
Luce, Clare Boothe L3/a:39
Ludányi, Andrew C3:32
Ludman Sándor L3/a:41-42
Ludvigh Elek L4:1-7 R4:40
Ludvigh János L4:8-9
Ludvigh Sámuel L4:10-31 KOS I:21 P3/a:33 R1/d:31
Ludwig, Arthur A. L4:32
Ludwig Ernő L4:33-34 KÉZ2:48
Lugosi Béla L4:35-55
Lugosi Döme D1/a:40
Lugossy György L4:56
Lukach, Harry Charles L5:1
Lukács (Lucas) Gábor L5:2
Lukács, George L3/a:38
Lukács György +L:30-40
Lukács János L5:3-27
Lukács Kálmán (L. C.) L3/a:34, 36
Lukács Sándor L5:28-29
Lukács, Wilder L3/a:37
Lukács, William L5:30
Lukas, Edwin J. L5:31
Lukas (Lukács), Paul L5:32-35
Lukasich Géza +L:41
Lukászy László B4:11
Lustig Victor L5:47
lutheránus egyház KÉZ2:49
Luttor Ferenc +L:42
Luzenberg, Charles L5:49
Lülley Emmánuel L5:36-38
Lülley, Julius L5:39-46
Lyka Károly +L:45

vissza az oldal tetejére