Közéleti személyek

Acsay László
Adorján József
Alexy Lajos
Ambrózy Lajos
Balásy Antal
Barankovics István
Baranyai Zoltán
Bartha Albert
Bartók László
Bátor Ferenc
Bátor Viktor
Bazovszky György
Bebrits Lajos
Bernát Ernõ
Bessenyey György
Biskoroványi Vilmos
Blaskovics Ferenc
Blau, William
Bokor Béla
Borsody István
Braun, Marcus
Cukor Mór
Deák Ferenc
Dessewffy Tamás
Drózdy Gyõzõ
Duch J. András
Eckhardt Tibor
Fábián Béla
Falussy Alajos
Fehér József
Fellner, William
Ferency Zoltán
Fleischer, Robert
Fodor, Joseph
Forhecz, Julius
Frankel Sándor
Freed, Emery
Gábor István
Gereben István
Hainer, Eugene
Haydu György
Hennyey Gusztáv
Herman Szilárd
Hirsch Lipót
Horn Ferenc
Horváth Elemér
Horváth József II.
Jósika-Herczeg Imre
Kalassay Sándor
Kállay Miklós
Kardos Béla
Kardos Pál
Keil Arthur
Kellner, Clara
Kerekes Tibor
Kertész István
Kish, Helen C.
Kishady Gábor
Kiss Sándor
Klay (Sziklay), Andor C.
Kocsis V. Albert
Kolozsváry Kálmán
Koszorús Ferenc
König Sámuel
Kováchy M. Gyula
Kovács Árpád
Könnyû Ernõ
Kurucz Árpád
Láng Richárd
Lebick János
Ludwig Ernõ
Marik Pál
Márk Béla
Medgyessy László
Merszei Zoltán
Mogyoróssy Árkád
Molnár Ágoston
Molnár István
Nádas János
Nagy Károly
Nemegyey Bódog
Neumann (Végvári) Ede
Nimsgern Gyula
Nuber Sándor
Olexó Imre
Paikert Alajos
Payerle Nándor (Bácskai)
Pelényi János
Perczel Lajos
Petrásh Lajos
Peyer Károly
Pfeiffer Zoltán
Pillion, R. John
Pokorny Ferenc
Pulitzer József
Radványi János
Révész Kálmán
Rosenberg, Anna
Róth István
Scherle, William
Schwimmer Róza
Sigray Antal
Singer Berthold
Spitzer Mihály
Sulyok Dezsõ
Szántay Dezsõ
Szántó Lajos
Szápáry Antal
Szappanyos Béla
Szathmáry Lajos
Széchenyi László
Székely Izsó
Szent-Iványi Domokos
Sziklay Andor
Tauber László
Teleki Géza
Tenkely Vilmos
Ujlaki Ferenc
Varga Béla
Varga István
Varga László
Vidovics Ferenc
Walkó János
Zámbory Sándor

vissza az oldal tetejére