Vasváry-gyűjtemény
Vasváry Collection


Vasváry Ödön lelkészi tevékenysége mellett az 1920-as években kezdett el foglalkozni az amerikai magyarság történetével. A kezdetekről így vallott egy vele készült interjúban: „Kossuth Lajosnak köszönhetem. Igen, Kossuth Lajosnak. Amikor 1914-ben Pittsburghbe mentem segédlelkésznek, tudomást szereztem róla, hogy amerikai tartózkodása alatt nagy hazánkfia Pittsburghben is megfordult. Rengeteg emlék őrizte ottjártát. Úgy gondoltam, összegyűjtök néhány újságcikket, fényképet, rajzot. Sajnáltam, hogy senki sem törődik ezekkel a történelmi ereklyékkel. És aztán azóta is ezzel foglalkozom.” (Magyar Hírek, 1974. szeptember 28.)

Vasváry Ödön egészen 1977. július 12-én bekövetkezett haláláig fáradhatatlan gyűjtője volt az amerikai magyarságra vonatkozó dokumentumoknak. E munka révén jött létre a három fő részből álló gyűjtemény, amelynek létrehozásáért az American Hungarian Studies Foundation (New Brunswick, NJ) 1974. május 31-én Lincoln-díjjal tüntette ki Vasváry Ödönt munkássága elismeréseként.
          - Az adattár, 437 irattartóban betűrendbe rendszerezve, Vasváry Ödön saját kezű jegyzeteiből, lapkivágatokból, levelekből, fényképekből, aprónyomtatványokból tevődik össze.
          - A mintegy ezer kötet, olyan könyvritkaságokkal, amelyek a 19. század közepén jelentek meg az Egyesült Államokban Kossuth Lajos amerikai útja idején. Évkönyvekben, naptárakban, krónikákban, jubileumi kiadványokban is gazdag a gyűjtemény.
           - A több mint húszezer cédulára írt életrajzi és bibliográfiai adatokat tartalmazó katalógus.

..............

Vasváry Ödön 1972. május 16-án Washingtonban kelt adománylevelében a szegedi Somogyi-könyvtárnak adományozta gyűjteményét, melyet halála után, 1978-ban szállítottak Washingtonból Szegedre.

A Vasváry-gyűjtemény hazakerülése óta folyamatosan gyarapodik adományozás és vásárlás útján is, könyvekkel, cikkekkel, egyéb anyagokkal. Amerikában élő magyarok is, akik figyelemmel kísérik a gyűjtemény itthoni alakulását, küldenek saját műveikből és más kint megjelent kiadványokból. Az elmúlt évek legjelentősebb küldeményei között van a washingtoni Kongresszusi Könyvtárból érkezett amerikai magyar életrajzgyűjtemény. Az 1930-as években a New York-i Magyar Tájékoztató Könyvtár egy amerikai magyar lexikont tervezett kiadni a lapkivágatokból, kérdőívekből, fotókból álló anyag alapján. A készülő lexikonhoz Vasváry Ödön is visszaküldte a kitöltött kérdőívet. Nagyobb adományok érkeztek még többek között Szathmáry Lajostól (Chicago, IL), Nagy Károlytól (New Brunswick, NJ), Könnyü Lászlótól (St. Louis, MO), Várdy Bélától (Pittsburgh, PA) is.

A gyűjtemény anyagát, adatait a kutatók, egyetemi hallgatók évről évre hasznosítják munkáikhoz. Számos cikk, tanulmány, könyv megírását segítették a Vasváry Ödön által összegyűjtött adatok. A szerzők az elkészült művekből a Vasváry-gyűjteménynek is ajándékoznak egy-egy példányt.

Vissza a lap tetejére