Vissza


Egy tudománytörténeti honlap

Tudomány- és technikatörténet
Mérnökként, tanárként több mint 40 éve foglalkozok amatőr módon tudomány- és technikatörténettel, magyar találmányokkal. [A cikk írója a Vasváry-gyűjtemény tudósokra vonatkozó anyagát is tanulmányozta az 1980-as években.] Ezen ismereteimet először óráim színesítésére, a figyelem felkeltésére használtam, de később rájöttem, hogy célszerű lenne ezeket közkinccsé tenni. Ebben volt segítségemre a Székesfehérváron működő Vörösmarty Rádió, amely 2005. december 7. és 2013. május 27. között 20 interjút készített velem híres magyar mérnökökről, feltalálókról, tudósokról, Nobel-díjasokról, az öt "marslakóról", matematikusokról. Az érintett személyek születési/halálozási dátumának közelében a rádió ezeket folyamatosan megismétli. Később a XX. század két zsenije, NEUMANN JÁNOS és ALBERT EINSTEIN került az érdeklődésem középpontjába, akikről előadást is tartottam, utóbbit a Galileowebcast az interneten is közvetítette. Amerikában különböző újságok mindkettőjüket a század emberének is megválasztották. (Csak érdekességként jegyzem meg, hogy Einstein titkára Neumannt tartotta a nagyobb zseninek, de ugyanezen a véleményen volt mindkettőjük közös barátja Wigner Jenő Nobel-díjas fizikus is.) 2003-ban ismerkedtem meg Neumann lányával, Marina von Neumann Whitmannal, akivel emailen keresztül levelezésben vagyok abból a célból, hogy még több mindent tudjak meg a két említett tudós magánemberi és tudományos kapcsolatáról, amely a tudománytörténetben még nem kellően feltárt terület. Einstein és a magyarok kapcsolata szintén a kutatott témáim közé tartozik, amelyről már tudománytörténeti konferencián is adtam elő, és amelyről hamarosan cikkem is meg fog jelenni. E munkámban a szegedi egyetemen matematika-fizika szakos tanári diplomát szerzett Illy József van segítségemre, aki az amerikai EINSTEIN PAPERS project (CALTECH) tudománytörténész tagjaként az Einstein összkiadás (CPOAE) egyik szerkesztője.

A Bolyaiak bűvöletében
Egyetemista koromban a Szolnoki Szigligeti Színház művészének előadásában láttam Kocsis István: Bolyai János estéje c. monodrámáját, amely olyan megrendítő hatással volt rám, hogy azóta is mindent megvásárolok és elolvasok, ami a Bolyaiakkal kapcsolatosan Magyarországon illetve Erdélyben megjelenik, illetve minden velük kapcsolatos anyagot letöltök az internetről. Így egy egyedülálló könyv- és cikkgyűjteményt hoztam létre, melynek gazdagságát Oláh-Gál Róbert Csíkszeredán élő Bolyai-kutató is elismerte. Minden ma élő Bolyai-kutatót személyesen ismerek, akikkel konferenciákon, Bolyai-vacsorákon kerültem kapcsolatba, melyeket saját költségemen látogatok. A Bolyaiak életének és munkásságának népszerűsítését több mint 35 éve végzem. Talán e miatt is kaptam Weszely Tibor Bolyai-kutatótól a "Bolyai-kultusz népszerűsítője" titulust.

Matematika, fizika
E két tantárgy tanáraként sok didaktikai tapasztalatra tettem szert, illetve alkalmanként magam is rájöttem egy-két dologra, melyeket publikációk formájában szintén közre kívánok adni. Emiatt is vagyok mostanában előadóként aktív résztvevője matematika didaktikai konferenciáknak, országos fizikatanári ankétoknak. Matematikában főként az egyszerűsítések híve vagyok, így a határérték-számítás, egyenlőtlenségek megoldása, differenciálszámítás, bizonyítások terén értem el olyan eredményeket, melyek folytán azok tanítása/tanulása lényegesen leegyszerűsödik. Ezek publikálását folyamatosan végzem. Eddigi legnagyobb elismerést Erdős Pál világhírű matematikusunktól kaptam, aki a Bernoulli-egyenlőtlenségre adott bizonyításomról 1996-ban azt mondta, hogy "Ötletes, a Könyvbe való!" Ma a világon ez a legegyszerűbb bizonyítás erre az egyenlőtlenségre. A közeljövőben mindkét területen egy-egy eszközt fogok szabadalmaztatni, de erről többet most nem írhatok.
Főként a Kolozsváron megjelenő MATLAP-ban, az elektronikus formájú NUKLEON-ban, a FIZIKAI SZEMLÉ-ben, illetve az utóbbi időben az Amerikában 1891-ben alapított AMERIKAI MAGYAR NÉPSZAVA SZABADSÁG Tudomány rovatában jelennek meg írásaim, de más folyóiratokban is publikálok.

Mindezeket a picaso.hu nevű, saját szerkesztésű honlapomon adom közre.

Vissza az oldal tetejére

Varga János
vargaj.szfv@gmail.com