vssza a nyitólapra
Waagner - Wysocki
előző oldal
következő oldal

Waagner Gusztáv KÉZ3:66 W1:1-3
Wacovsky, Rezső W1:4
Wagner Ferenc R1/h:45
Wagner Károly W1:8-10
Wagner S. Ferenc W1:5-7
Wagnerné KOS VIII/a:45
Wahl Elemér W1:11
Waigli, Vilmos W1:12-13
Waisz Vilmos U4:48 V1:20 W1:14
Waldbauer Imre W1:15
Walkó János W1:16
Wallach, Anthony W1:17-18
Wallisch Kálmán +WXYZ:3
Walter Emil W1:19
Waltner Károly W1:20
Wanie András W1:21
The war in Hungary, 1848-1849. (Schlesinger, Max) B 30514
Warady, Michael B. W1:22
Warga Gerzson R1/h:45
Warm, William D2:9-21
Warren (Ohio) W1:24
Warrenville (Connecticut) W1:25
Washburn, Thacher R. W1/a:47-59
Washington, D. C. H6/b:2-6 K4/c:16
Washington Awards M3/c:17-18, 22
Washington, George KÉZ3:67 KOV II:16 W1/a:1-61
   „magyar ősei” W1/a:47-61
   szobor Budapesten W1/b:1-51
„Washingtoni Krónika” W1:35
Wass Albert B1/b:32-35 B4:24-25 W1:36 W1/c:1-27
Wass Gáspár W1:37
Wass Sámuel R1/d:8-9, 24-25 U4:49 W1/c:28-40
Watts, André W1:39-58 W1/c:20
Wayditch, Alois W1:59
Wayditch Gábor W1:61-67
Weber, John W2:1
Weber Tibor G2:54 L1/d:62 W1:59 W2:2
Webster, Daniel KOS VIII/a:49-55
Weems, G. H. KÉZ3:69
Weér Károly l. Szakmáry
Weidenthal Leo W2:5
Weigh, Julius W2:6
Weigl (Várkonyi) Andor W2:7-12
Weil Emil +WXYZ:5-16
Weiland, Stephen W2:13
Weiler György H5:24 W2:14-18
Weinberger Adolf W2:19
Weinberger, Eugene W2:20
„Weinerék Amerikában” D2:10-11
Weinstock, Eugene W2:21
Weinstock, Louis W2:22-25
Weinstock (Gafni) Miklós G1:12-13
Weiss, Alphonse W2:26
Weiss, Martin W2:27
Weiss Sándor W2:28
Weiss Soma W2:30
Weiss, Terri W2:31 +M1:2
Weissbluth Jenő W2:8
Weissfeld, Henry W2:32
Weisz Erik (Houdini, H.) H3/d:2-39
Weisz, Eugen W2:33-36
Weisz, Joseph W2:37
Weisz Manfréd W2:39
Wékey Antal W2:40-44
Wékey Zsigmond W2:45-47
Wellner Alajos W2:48
Wells, Gabriel KÉZ3:70 W3:1-5
Wells, H. G. W3:6
Weltner Ignác V.Ö.5:19
Wenckheim, Enna W3:7
Wenckheim Frigyes W3:8
Weöres Sándor +WXYZ:17-27
Werbőczy István +WXYZ:28
Wertheimer Elemér W3:9
Wesselényi Farkas W3:10
Wesselényi Miklós W3:11
Westony Vilmos W3:12
Weszely, Dorothy B3/a:49
Weszely, Mladen W3:13
Wharton (N. J.) W3:14
White House l. Fehér Ház
Whitman, Marina N2/b:47-52 W3:23
Whitman, Walt KOS VIII/a:59 W3:24-27
Whitney, Mrs. W3:28
Who’s who among professionals of Hungarian origin in the Americas. (Ed. by Papp, László) C 14489
Why the treaty of Trianon is void. (Birinyi, Lajos K.) C 13030

Wiblitzhauser Ferenc +SZ3:2
Wiesel, Elie M1/c:3 W4:1-38 Z3:21
Wigner Jenő W3:29-34
Wilde, Cornel H6:58 W3:35-38
Will, Frederic W3:39
William Penn (Verhovay) Egyesület C1:63-64 U2:50 W3:40
Wilson, Edmund W3:40-46
Wilson, Woodrow K3:36 V.Ö.5:28 W3:47-54
Wimmer Ágoston KÉZ3:71 U4:48 W3:55-56
Wimpffen W3:57
Winchkler István +WXYZ:30
Windischgraetz, Ludwig +WXYZ:31-37
Windisch-Grätz, Desirée W3:58
Windisch-Grätz, Francis W3:59
Winkler (Holt) Jenő H3/b:11-35
Winkler Lajos W3:61-62
Winter Arthur W3:63
Wintner, Aurel W3:64
Wisconsin H6/b:7-10
„Wisconsini Magyarság” A2/b:13
Wise, Aaron W3:65
Wise, Stephen S. W3:66
Wittal, Julian J. W3:67
Witti, Ferenc Xavier W3:68
Wittich, Louis W3:69-70
Wittke, Carl V.Ö.1/a:1-2
Wittmann Ernő W3:71
Wohl Restaurant W3:72
Wohl Sándor +HAB2/a:35
Wolkensperg, Ch. M. W3:74
Wratislaw, Edward KÉZ3:68 W3:75
Wysocki, Joseph W3:76-77

vissza az oldal tetejére