vssza a nyitólapra
Perneki - Püsky
előző oldal
következő oldal

Perneki Mihály +B2/b:7
Perry, Commodore B3/b:16-23
Perry Pirnitzer Gyula T4:6
Perschy Mária P2:11
Perth Amboy (N. J.) P2:12 T4:33-34 Z1/a:3-7
„Perth Amboyi Híradó” A2/b:12
Peru Z1:43-44
Pessenlehner Antal P2:13
Peteley István +P2:3
Peter I., Karageorgevich +P2/a:1
Péter Antal P2:14
Péter János K3/h:32 R1:60-66 +P2:4-11 +P2/a:2-11
Péter László C2:44 P2:15 +P2/a:12-69
Peterdi Andor +P2:12
Peterdi Gábor P2:16-19
Péterffy Gedeon P2:20
Péterfy Jenő +P2:13
Péteri (Petrovics) János P2:21
Peters (Goldberger) J. V. P2:22-28
Petersham Miska P2:29-33
Pétery István P2:34
Petho, Emery E. P2:35
Pethő, John P2:36
Pethő Sándor +P2:14
Petőfi Sándor A1:58-59 S2/b:35 +H1:37v +PET1:1-73 +PET2:1-58 angolul +PET3/I:1-94 +PET3/II:1-83 +PET3/III:1-51 +PET3/IV:1-52
   emlékek Amerikában +PET2:32-49 +PET3:42-47
   fordítások T1/d:55
Petőfi Zoltán +PET1:66-69
Petrásh Lajos P2:38-40
Petráss, Sári P2:41
Petrovits, Joseph P2:4
Pettenkofen, August Carl +P2:15
Petyke Erzsébet P2:43
Petur László +P2:16
Peyer Károly H4/a:25 P2:44-50
Pfeiffer Zoltán A1:53-54 H4/a:25 P2/a:1-12 S3/a:22 +D:34 +P2/a:8
Pfiffner Paulina +P2:17
Philadelphia H6/a:27-30v P2/a:13-17
„Philadelphiai Függetlenség” A2/b:12
Phillips, Henry +PET3/II:50
Phillips (Fülöp), Nicholas B2/d:40
Phoenixville (Pennsylvania) P2/a:19
Piarista Diákszövetség P2/a:17
piaristák P2/a:20-31
Pickett, John T. KÉZ2:81
Piedmont (Virginia) S4:30
Pierce, E. B. l. Delmar, Emil
Pierce, Franklin KOS XIII:14, 22-33
Pilényi Oszkár P2/a:33
Pilisi, Friedrich P2/a:34
Piller Lajos P2/a:35-37
Pillion, John R. P2/a:38-43
Pillsbury P2/b:1
Pintér Ferenc P2/b:3-6
Pintér István +P2:19
Pintér Jenő +P2:20-20v
Pintér József P1/d:43 P2/b:12
Pintér László P2/b:13-16
Pintér Sándor P2/b:2
Piri József P2/b:17
Pirnitzer Gyula P2/b:18
Piros Józsi C1/b:39 R1/d:26
Piros Róbert H6:58
Pisky Frigyes P2/b:19
Piszter, Stephen P2/b:20
Pittsburgh (Pennsylvania) H6/a:31-33v K4/c:16-19 P2/b:21-34
   egyetemi magyar terme H4:6 H6/a:32-33v P2/b:31-34
   egyezmény P2/b:35
   ref. egyház története P2/b:27
Pivány Jenő C1/a:45 CS2/b:62 F1/ac:38 KÉZ2:82 KOV I:14 P2/c:1-26 R1/d:2 R1/e:43, 50, 53-54 T4/a:4-6
   Hungarian-American historical connections (Bp. 1927) P2/c:27
   Magyarok az amerikai forradalomban (New York, 1925) P2/c:22
Plantich Miklós P2/b:38
Platthy Jenő B3/b:10-13 P2/b:39
Platz Bonifác +P2:21-23
Plesch János P2/b:41-43
Pleyel, E. J. P2/b:44
Podmaniczky Katinka Eckh. I:9
Poe, Edgar Allan P3:1-5
Poets +P2:24
Pogány András P3:6
Pogány Béla P3:7
Pogány, Joseph P3:8
Pogány, Willy P3:9-19
Pohárnok Zoltán P3:20
Póka-Pivny Aladár KOV I:1-17 KOV IX:37 KOV X:1-10
Pokoljáró magyarok +P2:25
Pokorny Ferenc P3:21-24
Polachek, John P3:25
Polachek Zoltán P3:26-28
Polán Imre P3:29-30
Polányi Károly P3:31
Polányi Laura KÉZ2:83 P3:32
Polányi Michael P3:33-34
Polgár Andor P3/a:1
Polgár, Franz P3/a:2-18
Polgár Judith P3/a:19
Polgár Sándor P3/a:20
Polgár, Stephen P3/a:21
polgárháború (USA) magyar sajtóvisszhangja P3/a:23-32
polgárháborús magyarok C1/a:11 CS2/a:17-18 LIN II:60-61 P3/a:23-32 SZ1:3-33 l. még Kossuth-emigráció,    Magyarok az amerikai polgárháborúban, Számwald Gyula
polgármesterek CS2/b:64
Polk, James P3/a:33
Pollák, Anton (Antal) +P2:26-26v
Pollak, Bernard P3/a:35-39
Pollereczky Illés M7:25
Pollereczky János P3:35-39 R1/d:67 R1/e:1-4
Polnay, Peter P2/b:48 P3/a:40-42
Polonyi Elemér P3/a:43-47
Pólya László KÉZ2:84 P4:1-50 P4/a:1-30 V.Ö.1/a:9 V2:31
Pólya Tibor P3/a:49
Polyák István P3/a:50
Polyani, Karl P3/a:51-52
Pomutz György CS2/a:25 KÉZ2:85 KÉZ3:32 P4/b:1-30 R1/d:9, 22, 28 U4:54
Poncel (Pánczél) József P1/b:2 P4/b:31
Ponevács Rudolf P4/b:34
Pongrácz Ferencné P4/b:32
Pongrácz Guidó S3/b:22
Pongrácz Henriette P4/b:33
Ponyva irodalom +P2:27
Popovici, Andrei P4/b:30
Popp, Stephan P4/b:35
Popper Gyula P4/b:36 +P2:28
Pór Frida P4/b:37-38
Poratunsky István P4/b:39
Porch, Bruce P4/b:40
Porkay Márton P4/b:41-46
Porzelt, Klara P4/b:47
Porzsolt Ernő P4/b:48
Pósa Lajos +P2:29
Posfay György P4/b:49
Posgay, Julius P4/b:51
Posonyi József +P2:30
Possony, Stefan T. P4/b:52-53v
postahivatalok, magyar névvel P4/b:54
Postgate, Raymond: Story of a year 1848. (New York, 1956) B 30500
Pottschacher, Stephen P4/b:55
Pottyondy László P4/b:56
Poughkeepsie (N. Y.) P4/b:57
Powell, William P4/b:58
Pőzel István P4/b:59
Prágay Dezső KOS XVI:64
Prágay János P5:1-67 P5/a:1-48 P5/b:1-69 PQ6:1 R1/d:45
   The Hungarian revolution. (New York, 1850) B 30532
Práger Ferenc PQ6:7
Práger Jenő PQ6:2
Prattinger, Frank H3:10 PQ6:4
Preminger, Marion PQ6:5-16
premontrei szerzetesrend PQ6:17
Pressburger Imre H6:58
Prick József PQ6:18-27 R1/d:10 U4:2
Primrose, William PQ6:28
Prince, Joseph PQ6:29
Printz, Alexander PQ6:30
Printz Gáspár PQ6:31 R1/d:31
Prinze, Freddie PQ6:32-35
Priori, Mrs. Nancy l. Bereczky
Pro Arte Hungarica CS2/b:10
Prohászka János PQ6:37-44
Prohászka Ottokár +P2:31
   A protestáns hit védelme Amerikában (Harsányi Sándor) B 39995
Prónay Pál +P2:33-34
Prostituáltak Lapja +P2:35
pszichoanalízis SZ1/d:25-55
Puhan, Alfred PQ6:46-48
Pukansky Lajos PQ6:49
Puky István PQ6:50
Puky Miklós KÉZ2: 86
Pulaski, Casimir KOV IV:1-87 KÉZ2:87
Pulaski légió KOV IV:1-87
Pulitzer, Joseph (Seitz, Don C.) B 39541
Pulitzer József CS2/b:62 KÉZ2:88-88v M8:32 P7:1-49
Pulszky Ferenc B5/c:19, 22 KÉZ2:89 KÉZ3:60-62 U4:44 W1/c:39 Z1:42 +P2:37-49 +PET3/III:1-25
Pulszky Ferencné +B2:34 +PET3/III:1-25
Pulszky Romola N3:2-3
Pulváry Ildikó PQ6:53
Pulváry Károly P2/a:23 PQ6:51
Puneki József K3/f:55-56 PQ6:54-55
Puskás Julianna +P2:50-59
Puskás Mihály PQ6:56
Puskás Tivadar J2:24 PQ6:57-69
Puskin +P2:60
Putnam, Mrs. PQ6:70
Putnam, Vii PQ6:71
Püski Sándor PQ6:73

vissza az oldal tetejére