Vissza az abc-hez
A mutató használatáról
Ugrás a mutató elejére



A mutató tartalma

A név- és tárgymutató a Vasváry-gyűjtemény két részét foglalja magába: az adattár címszavait és a könyvállománynak (1984-ig megjelent) az amerikai magyarság történetére vonatkozó köteteit az évkönyvekkel, krónikákkal együtt. A mutató egységes betűrendben sorolja föl az összes címszót.


Adattár

Az adattár két részből tevődik össze:


 
Mintegy háromnegyede (piros-fehér-kék csíkkal megjelölt irattartók) tartalmazza az Amerikába kivándorolt magyarok és leszármazottaik nevét, valamint olyan személyek nevét is, akik ugyan nem voltak magyarok, de kapcsolatban álltak az amerikai magyarsággal. A címszavak között szerepelnek továbbá intézménynevek és újságok, folyóiratok címei, mely utóbbiakat a mutató idézőjelben közli.

 
A másik rész kötetei (piros-fehér-zöld csíkkal megjelölt irattartók) főleg olyan magyarországi személyek adatait tartalmazzák, akik rövidebb-hosszabb ideig fordultak meg a tengerentúlon, vagy sohasem jártak ott, de valamilyen formában kapcsolódtak az amerikai magyarokhoz, illetve tevékenységükről hírt adott az amerikai sajtó.

 
Több témakörben csoportosítva is megtalálhatók az adattárban föllelhető nevek. Külön betűrendben is olvashatók az egyházi személyek, írók - költők, képzőművészek, a Kossuth-emigráció tagjai, a Kossuthtal kapcsolatos személyek, közéleti személyiségek, sportolók, szervezetek, színművészek - énekművészek - rendezők, tudósok, újságírók, zeneművészek nevei.

Könyvek


 
A gyűjtemény könyveit mind címük kezdőbetűjénél, mind pedig a szerzők neve után föltüntettük, dőlt betűvel szedve. A mutatóban szereplő művek az 1984 utáni könyvgyarapodással együtt a Somogyi-könyvtár online elérhető katalógusában kereshetők.



A mutatóban szereplő jelzetek magyarázata

A címszavakat követő jelzeteket az alábbi példák segítségével oldjuk fel:

Bartók Béla B2/c:1-25


A kettőspont előtti jelzet megegyezik az adattár egyes köteteinek gerincén látható jelzetekkel, amelyek mindegyike az ABC egy-egy nagybetűjével kezdődik, mégpedig a benne szereplő címszavak kezdőbetűjével (B).
Az azonos betűvel jelölt kötetek meg vannak számozva. (B2).
Az utólagos gyarapodás következtében több ilyen kötet tovább "osztódott", melyet kisbetűk jeleznek (B2/c).
A kettőspont után következik az adott kötet lapszáma (B2/c:1-25).

Tamási Áron +T1:7-9

Az adattár fent említett két részének megkülönböztetésére (melyet az adományozó kétféle színezéssel jelölt ) szolgál az egyes jelzetek előtt álló + jel, mely a piros-fehér-zöld csíkos kötetekre utal (+T1).

Tefft, B. F.: Hungary and Kossuth. (Philadelphia - New Orleans, 1852) B 30507

A dőlt betűvel szedett könyvcímek után a raktári jelzet szerepel (B 30507).



Digitalizált dokumentumok

A Nemzeti Kulturális Alapprogram 2003. évi pályázatán elnyert összeg lehetővé tette a Vasváry-gyűjtemény digitalizálásának elkezdését. Ennek eredményeként a Kossuthtal kapcsolatos személyek neve mellett lévő jelzetekre kattintva már az eredeti dokumentumok digitalizált változata is megtekinthető.
A személynév után közvetlenül szereplő jelzetek a gyűjtemény nagy részét kitevő lapkivágatokra utalnak. Az ettől eltérő dokumentumtípusokat az alábbiak szerint csoportosítottuk: Vasváry feljegyzései, kép, aprónyomtatvány levél stb.
Mivel a gyűjtemény feldolgozásakor lapszámozás készült, ezért esetenként a lapok hátoldalát v betűvel (verzó) jelöltük.